Obec Matiašovce vyhlasuje výberové konanie – RIADITEĽ/KA MŠ a RIADITEĽ/KA ZŠ

od | máj 13, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Matiašovce na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

riaditeľa/ky Materskej školy s predpokladaným nástupom od 30. júna 2022

a

riaditeľa/ky Základnej školy s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2022

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 06. júna 2022 do 15:00 hod. na adresu: Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce a to pre obe výberové konania.

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením

Kompletný prehĺad kritérií a požiadaviek pre obe výberové konania nájdete na nižšie uvedených odkazoch. Celé oznámenie ďalej obsahuje kvalifikačné a osobitné predpoklady, ďalšie kritériá a požiadavky a zoznam požadovaných dokladov, ktoré musí uchádzať preložiť.

 

 

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.