kontakt

+421 903 991 075

zamagurske.noviny@gmail.com 

Vydavateľ: RAMAGU, o. z., SNP 30/59, 06101 Spišská Stará Ves, IČO: 42232473, DIČ:  2023 5301 90, IBAN: SK40 6500 0000 0000 2032 4141

Šéfredaktor: Mgr. art. Lukáš Marhefka

Mgr. art. Lukáš Marhefka

Mgr. art. Lukáš Marhefka

šéfredaktor

Ukončil osemročné gymnázium v Spišskej Starej Vsi a následne študoval aplikovanú informatiku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, ktorú nedokončil. Viac ho lákalo umenie, a tak v roku 2010 nastúpil na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval odbor produkcie filmov a multimédií.  S myšlienkou Zamagurských novín prišiel v roku 2012. Sám však nemal ambíciu stať sa ich šéfredaktorom, mal úmysel pôsobiť len ako vydavateľ. Ešte pred vydaním prvého čísla v roku 2012, sa však pre osobné dôvody oslovených, musel chopiť tejto funkcie sám. Noviny vychádzajú nepretržite ako nezávislý mesačník od apríla 2012.

Mgr. Ján Gemza

Mgr. Ján Gemza

grafik

Absolvent gymnázia v Spišskej Starej Vsi a následne Trnavskej univerzity v Trnave. Pri novinách stojí od samotného vzniku a všetky výtlačky nesú jeho grafický podpis. Okrem novín sa venuje fotografii a pôsobí ako učiteľ angličtiny a informatiky. Zároveň je autorom vačšiny fotografií a vizuálov nezávislého Divadla RAMAGU.

Mgr. Simona Marhefková

Mgr. Simona Marhefková

redaktorka, jazyková korektorka

Rodné priezvisko – Bombarová. Po ukončení gymnázia si vybrala štúdium etnológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento odbor jej však počas štúdia dostatočne neučaroval, a tak sa plnohodnotne venuje divadlu, novinám a produkciám kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉR. V Zamagurských novinách sa stará o ich obsahovú náplň a jazykovú korektnosť. Je manželkou šéfredaktora.

Ing. Marián Marhefka

Ing. Marián Marhefka

ekonomika, logistika

Po štúdiu ekonomiky a riadenia, na vysokej škole v Žiline, absolvoval niekoľko zamestnaní. Prvotne pôsobil na ekonomickom úseku strojárskej fabriky, neskôr ako starosta rodnej obce, kontrolór mesta a učiteľ predmetov ekonomika a angličtina. V Zamagurských novinách zastrešuje administratívu, ekonomickú a logistickú stránku. Je otcom šéfredaktora.

Zdenko Dudžák

Zdenko Dudžák

distribúcia

Po strednej priemyselnej škole sa rozhodol odísť za zárobkom na niekoľko mesiacov do zahraničia. Po čase sa vrátil na Slovensko a plnohodnotne sa venuje produkcii kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉR, herectvu a aktivitám RAMAGU. Pre Zamagurské noviny pripravuje športovú stránku a podieľa sa na ich distribúcii. Je zároveň technikom divadla a kultúrneho centra.