ÚMRTNOSŤ V ZAMAGURÍ ZA 25 ROKOV A ROK PANDÉMIE…

od | feb 12, 2021 | Nezaradené | 0 komentárov

Prinášame štatistiku, ktorej výsledok nás mimoriadne zaujal a svojím spôsobom, i keď ide o citlivú tému, tak trošku potešil, pretože je preukázateľné, že v štatistickom poňatí sa rok pandémie 2020 javí z hľadiska úmrtnosti v Zamagurí, ako jeden z pozitívnejších. Dáta za jednotlivé obce od roku 1996 do roku 2019 pochádzajú z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia. Dáta za rok 2020 zozbierali, ako je každoročným zvykom, Zamagurské noviny.

Najhorší bol rok 2005, najlepší 2003. Zo štatistiky je ťažké jednoznačne určiť, ktoré obdobie bolo pre Zamagurie z hľadiska úmrtnosti najťažšie. Kým rok 2003 bol v 25-ročnom meradle najpriaznivejší (66 zosnulých v celom Zamagurí), rok 2005 bol najhorší (104 zosnulých v celom Zamagurí). Druhým najpriaznivejším rokom bol rok 2014 a druhým najhorším zase rok 1998. Dáta teda ukazujú, že nemožno jednoznačne určiť dlhé obdobia, ktoré by preukazovali rovnaký trend. Pri pohľade na krivku je však viditeľný istý náznak opakovania. Pozrite sa na krivku od roku 2009 až do dnes. Od roku 2009 do roku 2012 úmrtnosť každým rokom klesala. Podobne sme na tom v posledných rokoch – teda aj od roku 2017 do roku 2020 každoročne klesala. Pandémia sa v krivke (krivku, dáta za každú obec počas obdobia 25 rokov a celý článok nájdete v tlačenom vydaní). 

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.