S Jozefom Musalom: Nová výstavba v Lechnici

od | júl 9, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

O bývanie v Zamagurí je záujem. V mnohých sídlach sa stavia a mnohé pripravujú svoje projekty, ktoré majú priniesť historickú vlnu výstavby. Lechnica má v talóne jednu z top lokalít. Noví obyvatelia sa budú zobúdzať s pohľadom na Tri Koruny. O výstavbe v Lechnici, a tak trošku o politike a kandidatúrach, sme sa rozprávali s Jozefom Musalom, starostom obce Lechnica. 

Dôvodom nášho stretnutia je mimoriadne zaujímavý projekt výstavby, ktorý Lechnica pripravuje. Má ísť o individuálnu bytovú výstavbu (skratka – IBV) v lokalite, nad rybníkom v Červenom Kláštore. Dané pozemky, kde majú vznikať rodinné domy, sú však už v katastri obce Lechnica. Povedz nám, prosím, o zámere obce viac. 

Zámerom obce je príprava tejto lokality pre výstavbu. Pred 5-6 rokmi sme začali s územným plánom, pri ktorom sme oslovili vlastníkov pozemkov s tým, či môžeme danú lokalitu zaradiť ako plochy pre budúcu výstavbu. Súhlasili. Po schválení nového územného plánu, v roku 2021, “sólo” pre Lechnicu, pretože predtým sme ho mali spoločný s obcou Červený Kláštor, vzniklo v obci viacero rozvojových lokalít a toto je jedna z nich. Pracovne jej hovoríme “lokalita nad rybníkom.” 

Určite si v tejto chvíli mnoho záujemcov kladie otázku, čo môžu urobiť, aby na tomto lukratívnom mieste mohli stavať. V akom je to stave?

Obec vybavila dotáciu a tiež zainvestuje vlastné peniaze na projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí. Tie budú do konca roka naprojektované a pozemky rozparcelované. Vlastníci pozemkov si ponechanie, resp. predaj parciel, budú riešiť individuálne. Pozemky danej lokality sú v rukách štrnástich fyzických osôb a dvoch právnických osôb. Jednou z nich je napríklad cirkev. Absolvovali sme spolu sedenie, kde obec navrhla, že bude financovať vyššie spomenuté náklady. Došlo k spoločnej dohode, a tak sme sa pustili do prípravy projektových dokumentácií. 

Aké veľké pozemky budú v ponuke? Koľko parciel vzniká? 

Vzhľadom na to, akými pozemkami jednotliví vlastníci disponujú, sa dá hovoriť, že to bude pomerne rôznorodé. Nájdu sa menšie i väčšie parcely. Súčasťou projektových dokumentácií danej lokality je aj architektonická štúdia a väčšina z nich sa môže pohybovať…. (Celý článok nájdete v tlačenom vydaní Zamagurských novín č. 6/2022, ktoré sú aktuálne v predaji).

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.