Rozhovor: Mgr. Marcela Marhefková

od | aug 4, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

Mgr. Marcela Marhefková: ,,Najťažší je pohľad na každé dieťa, ktoré prijímame a oboznamujeme sa s tým, čo prežilo.”

Tento mesiac prinášame rozhovor s pani Mgr. Marcelou Marhefkovou zo Spišských Hanušoviec. V tejto dedinke fungoval v deväťdesiatych rokoch detský domov. Po okolnostiach, ktorých sa dotýkame v jednej z otázok, sa však premiestnil do neďalekého mesta Spišská Belá. Tam funguje dodnes. Práve pani Marcela je riaditeľkou Centra pre deti a rodiny v Spišskej Belej a sme radi, že sme sa s ňou mohli na túto náročnú tému v krátkosti pozhovárať. 

Ste riaditeľkou Centra pre deti a rodiny v Spišskej Belej. Názov je však pre laikov pomerne všeobecný. V staršej terminológii išlo o detský domov. Prečo došlo k tejto zmene a čo všetko vaše centrum zabezpečuje?

K tejto zmene došlo v roku 2019 zmenou legislatívy, kedy sa Detský domov Spišská Belá premenoval na Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, pričom táto zmena so sebou priniesla aj vykonávanie ambulantných a terénnych foriem opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Centrum pre deti a rodiny je zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu. Centrum zabezpečuje plnenie predškolskej a školskej dochádzky, zdravotnej starostlivosti, kontaktovanie sa s biologickou rodinou, pripravuje celodennú stravu pre deti priamo v zariadení a vytvára záujmové, kultúrne a športové činnosti. Zabezpečuje odborné metódy práce s dieťaťom a jeho rodinou. Usilujeme sa o preferovanie individuálneho prístupu ku každému zverenému dieťaťu s rešpektovaním jeho potrieb, vytvárame bezpečné prostredie a podporujeme záujmy detí v súlade s prípravou na ich samostatný život v budúcnosti.

Koľko detičiek a v akom veku je u vás? Aké deti k vám môžu prísť a dokedy u vás môžu zotrvať?

Kapacita nášho centra je 75 miest, momentálne máme v centre deti vo veku od dvojtýždňových bábätiek až po 23 rokov. Vekové rozpätie je veľmi široké, v súčasnosti máme v našom centre aj dvoch vysokoškolákov, načo sme veľmi hrdí. Deti k nám prichádzajú na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia…. (Celý rozhovor nájdete v tlačenom vydaní Zamagurských novín č. 07/2022).

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.