prof. Ing. Peter Frankovský, PhD.

od | jún 2, 2023 | Nezaradené | 0 komentárov

“Študenti zo Zamaguria dosahujú znamenité výsledky. Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je konkurencieschopné a som za jeho udržanie.”

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 12. apríla 2023 spolu 32 nových vysokoškolských profesorov. Jedným z nich je len 40-ročný Zamagurčan, pôsobiaci na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jeho meno je Peter Frankovský a pochádza zo Spišských Hanušoviec. Do Zamaguria sa vracia každý týždeň a Gymnázium v Spišskej Starej Vsi, ktorého je absolventom, považuje za kvalitnú strednú školu, ktorá je konkurencieschopná aj vo vzťahu s väčšími slovenskými školami. Prinášame vám teda rozhovor s “čerstvým” profesorom v odbore aplikovaná mechanika.  

Peter, prejdime si prosím na začiatok tvoju cestu doterajším vzdelaním.

Základnú školu som absolvoval u nás v Spišských Hanušovciach. V roku 2001 som úspešne ukončil  Gymnázium v Spišskej Starej Vsi maturitnou skúškou a hneď v tomto roku som pokračoval v štúdiu na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v študijnom programe všeobecného strojárstva. Po treťom ročníku, vtedy to bolo ešte súbežne päťročné štúdium, som si vybral študijný program aplikovaná mechanika. V roku 2006 som nastúpil na doktorandské štúdium v tom istom študijnom programe. V roku 2014 som získal titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania aplikovaná mechanika. Následne som sa pripravoval a riešil potrebné náležitostí, aby som mal naplnené kritériá pre získanie titulu profesor. Ide o najvyššiu vedecko-pedagogickú hodnosť, ktorú je možné získať. Prináša to značnú zodpovednosť a istú pozornosť verejnosti. Stále to však v mojom prípade znamená schopnosť viesť študentov správnym smerom na akademickej pôde.

Aká je teda tvoja súčasná pozícia na Technickej univerzite v Košiciach?

V súčasnosti pôsobím vo vedení na Strojníckej fakulte ako prodekan pre vzdelávanie (od roku 2019) a tiež ako profesor na katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva. Zabezpečujem výučbu na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. Som školiteľom doktorandov na treťom stupni v študijnom programe aplikovaná mechanika a priemyselná mechatronika. Vyučujem predmety fyzika, statika, kinematika, pružnosť a pevnosť a experimentálne metódy mechaniky.  V oblasti vedecko-výskumnej sa venujem optickým experimentálnym metódam mechaniky.

Vysvetli nám prosím, čo si môžeme predstaviť pod pojmom aplikovaná mechanika?

Aplikovaná mechanika vo všeobecnosti je odbor fyziky, ktorý je zameraný na aplikáciu základných princípov a poznatkov mechaniky na reálne telesá, resp. reálne situácie. U nás na Strojníckej fakulte je to študijný program, resp. odbor, ktorý je zameraný na (celé znenie článku nájdete v tlačenom vydaní).

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.