Okres Kežmarok opätovne netestuje. Okresný úrad ozrejmil prečo…

od | feb 3, 2021 | Nezaradené | 0 komentárov

Okres Kežmarok mal byť opäť jedným z tých, ktoré mali byť v dôsledku výsledkov celoplošného skríningu (18. – 26. 1. 2021), opakovane pretestované. Hoci to tak pár dní vyzeralo, napokon bola realita iná. Prvotné mediálne prezentované dáta hovorili o pozitivite na úrovni 1,25%. Okresný úrad však v tom čase disponoval (prostredníctvom miest a obcí) informáciou o pozitivite 0,87%, čo by znamenalo, že opätovné testovanie nebude v tomto okrese potrebné.

Odlišné údaje začali byť skúmané. Odbor krízového riadenia okresu Kežmarok v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a Národným centrom zdravotníckych informácií prišli pri preverovaní pôvodu jednotlivých dát na omyly. Došlo k nim nasledovným spôsobom. Dve mobilné odberné miesta, ktoré pracovali v obciach okresu Kežmarok, nepochádzali priamo z neho a tak zaslali zistené dáta do svojich okresov. V praxi to znamená, že niektorá obec nezabezpečila testovanie svojich občanov svojpomocne, ale oslovila k výpomoci zdravotnícky subjekt napríklad z okresu Poprad, či Spišská Nová Ves. Tento subjekt následne síce testoval v danej obci, no dáta hlásil do svojho okresu. K ďalšiemu problému došlo, keď niektoré obce okresu nezaslali zistené dáta včas do Národného centra zdravotníckych informácií. Na vine však v mnohých prípadoch neboli práve obce, pretože tým chýbali prístupové kódy do systému. Neboli im načas doručené štátnou inštitúciou. Ďalším dôvodom pre korekciu dát boli aj výsledky z domovov sociálnych služieb, ktoré testovali po svojej línii. Prednosta Okresného úradu Kežmarok, Ing. Vladimír Škára: „Môžem povedať, že sme boli jedným z prvých okresov, ktoré upozornili na to, kde môžu jednotlivé odchýlky vznikať. Moja vďaka patrí zamestnancom okresného úradu, ktorí nad rámec svojej pracovnej doby, hodiny starostlivo preverovali dáta a našli miesta, v ktorých štatistika zlyhala. Osobne ma teší, že sa nám to podarilo a štatistiku sme uviedli do korektnej formy.“ Okresnému úradu sa napokon podarilo preukázať tvrdenie o pozitivite 0,87%.

Vďaka preukázaniu omylov a iniciatíve Okresného úradu Kežmarok v tomto okrese druhé kolo skríningu nebude. Možnosť otestovať sa pre osobnú potrebu však ostáva. V Zamagurí bude možné urobiť tak v Spišskej Starej Vsi, ktorá pre tento víkend (5. – 6. 2. 2021) zriadila MOM.

Na záver prinášame štatistiku z januárového skríningu, ktorú nám poskytol Okresný úrad Kežmarok. Zistené počty v okrese (na konci tabuľky) boli doplnené o 33 prípadov v Domovoch sociálnych služieb.

Informácia o testovaní okres KK – pre média PDF

 

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.