KÚPELE SMERDŽONKA PRECHÁDZAJÚ KRÍZOU

od | jan 22, 2024 | Nezaradené | 0 komentárov

V novembri tohto roka prenikli na verejnosť informácie o tom, že Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka sa nachádzajú v zložitej situácii, ktorá môže znamenať obmedzenia v prevádzke, či dokonca je v hre aj ich zatvorenie. Vzhľadom na význam tohto miesta pre región, jeho atraktivitu, vybavenosť a situáciu s dostupnosťou práce, je táto informácia pomerne závažná. Kúpele sme oslovili oficiálnou cestou a požiadali ich o oficiálne stanovisko. V žiadosti o vyjadrenie, ktorú sme zaslali na mailové adresy kúpeľov, sme položili nasledovné otázky. ,,Je pravda, že budúcnosť kúpeľov je ohrozená a „na stole“ je aj téma ich zatvorenia v krátkom časovom horizonte? Sú informácie o finančnej kríze kúpeľov reálne?” Odpoveď prišla v krátkom čase. 

Vyjadrenie zo dňa 1. 12. 2023 – Mgr. Peter Pihorňa – konateľ PIENINY RESORT, s.r.o.: 

Ako konateľ spoločnosti PIENINY RESORT, s.r.o. som obdržal Vašu žiadosť o poskytnutie stanoviska k uvedeným otázkam. V snahe predísť informačným nepresnostiam Vám zasielam v mene našej spoločnosti nasledovné stanovisko: 

Bohužiaľ musím potvrdiť, že naša spoločnosť prechádza krízovou situáciou, a to paradoxne v dobe, keď sa prevádzka kúpeľov po dlhých rokoch začala vzmáhať a začali sme dosahovať výrazné prevádzkové zisky oproti predchádzajúcim rokom. Hlavným dôvodom problémov spoločnosti je však začaté konkurzné konanie, ktoré iniciovala skupina veriteľov so spornými pohľadávkami. Keďže naša spoločnosť namieta neoprávnenosť pohľadávok tejto skupiny veriteľov, títo prostredníctvom začatého konkurzného konania vyvíjajú tlak na našu spoločnosť, aby sme im ich pohľadávky uhradili pod hrozbou vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti. Tento postup pokladáme za šikanózne uplatňovanie práva, keďže predpokladáme, že ani v konkurznom konaní nebudú pohľadávky týchto veriteľov preukázané, a tým pádom títo neoprávnení veritelia samotným vyhlásením konkurzu na majetok našej spoločnosti a ani potom nič nezískajú. 

Hoci sa naša spoločnosť proti začatému konkurznému konaniu aktívne bráni a súdu sme uviedli všetky dôvody prečo pohľadávky navrhovateľov pokladáme za neoprávnené, samotná skutočnosť, že bolo začaté konkurzné konanie, bráni riadnej prevádzke spoločnosti, keďže toto konanie vytvára stav neistoty u našich dodávateľov, zamestnancov a oprávnených veriteľov. Súčasne začaté konkurzné konanie bráni akejkoľvek možnosti o refinancovanie a konsolidáciu záväzkov spoločnosti, ktoré sa tu nakopili v predchádzajúcich rokoch, keďže vstup potenciálneho investora je počas prebiehajúceho konkurzného konania nereálny.    

Nakoľko z uvedených dôvodov hrozí našej spoločnosti, že sa v blízkej dobe dostane do úpadku, prijali sme rozhodnutie o… (celé znenie článku nájdete v tlačenom vydaní.)

foto: kupelecks.sk/galeria

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.