Kompostovanie v Zamagurí – prieskum, malý test a naše zistenia

od | feb 20, 2021 | Nezaradené | 0 komentárov

Novela zákona zrušila najčastejšie uplatňovanú výnimku, a to ekonomickú neúnosnosť triedenia rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Mestá a obce majú teda zabezpečiť zberové kapacity pre každého obyvateľa… Existuje však ešte jedna výnimka – prehlásenie, že domácnosti v meste, či obci všetok odpad svojpomocne kompostujú. Pozreli sme sa na to, ako to prebieha v jednotlivých obciach Zamaguria. Opýtali sme sa aj Vás, či reálne kompostujete (keď obec tvrdí, že to robí 100% jej obyvateľov) a urobili sme test, ktorým preukážeme, že kompostovanie nie je len krok v ústrety prírode, ale je to aj reálne šetrenie domácnosti na odpade.

VÄČŠINA OBCÍ TVRDÍ, ŽE OBYVATELIA KOMPOSTUJÚ: V minulom čísle sme túto problematiku načrtli prostredníctvom obce Jezersko, ktorá všetky domácnosti vyzvala k čestnému prehláseniu o tom, že všetok biologicky rozložiteľný kuchynský odpad likvidujú pomocou kompostovania. Taká bola odpoveď väčšiny obcí a tak do nového roka vstupujeme minimálne s väčšou osvetou, ako doposiaľ. Donútiť kompostovať každú domácnosť rozhodne nie je v silách samosprávy, no minimálne to, že sa o tom začína rozprávať viac ako kedykoľvek predtým, je veľký krok v ústrety planéte. Na vzorke 1% obyvateľov Zamaguria sme zisťovali, ako sa domácnosti v Zamagurí stavajú ku kompostovaniu. Podarilo sa nám zozbierať 86 odpovedí z trinástich obcí. Základnou a východiskovou otázkou bolo, či respondent vie z troch možností správne určiť, čo je to kompostovanie. Na našu veľkú radosť musíme konštatovať, že iba traja opýtaní si myslia, že kompostovanie znamená triedenie odpadu na plasty, kovy, papier a ďalšie druhy. 96,5% respondentov uviedlo správne, že za kompostovanie pokladajú triedenie biologického odpadu v domácnosti, pri ktorom vzniká organické hnojivo. Dá sa teda pokojne tvrdiť, že termín „kompost“ už dnes nie je pre drvivú väčšinu domácností neznámy pojem.

TEST – KOMPOST SME VÁŽILI: V jednej z domácností sme urobili to, že sme počas dvoch mesiacov kompost vážili, aby sme zistili, aké množstvo biologicky rozložiteľného materiálu dokáže vyprodukovať jedna domácnosť, či jednotlivec. Do kompostu sme hádzali výhradne odpady rastlinného pôvodu. V prvý mesiac vyprodukovala dvojčlenná domácnosť odpad pre kompost v hmotnosti… (celý článok nájdete v tlačenom vydaní Zamagurských novín).

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.