Zamagurie má Spoločný stavebný úrad

od | feb 6, 2024 | Nezaradené | 0 komentárov

Pre časť Zamaguria, sídliacu v okrese Kežmarok, nastáva zmena v súvislosti so stavebným úradom, ktorá zjednoduší mnohé procesy, minimálne v zmysle cestovania a dostupnosti služieb. Od 1. 1. 2024 totiž v Spišskej Starej Vsi vzniká Spoločný stavebný úrad, ktorého referentom je Ing. Dávid Furcoň, v posledných troch rokoch pracujúci ako referent Stavebného úradu v Spišskej Belej. Na to, čo musí pre prácu na tejto pozícii spĺňať, sme sa opýtali samotného referenta nového úradu: “Je potrebné vzdelanie stavebného alebo právneho charakteru, a zároveň musí mať pracovník úspešne absolvovanú skúšku odbornej spôsobilosti, aktuálne na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky. Vyššie uvedené podmienky spĺňam a vďaka tomu môžem plnohodnotne vykonávať pracovnú pozíciu referenta stavebného úradu. Iné pracovné skúsenosti, či projekty, ktorým sa venujem popri práci na stavebnom úrade samozrejme mám, ale o tom snáď nabudúce v inom článku.” S Ing. Furcoňom sme sa v krátkosti pozreli aj na praktickú rovinu novovzniknutej inštitúcie. 

Doteraz spadala “kežmarská časť” Zamaguria pod úrad v okresnom meste. Po zmenách však dochádza k odčleneniu Zamaguria, ktorú zástupcovia samospráv využili pre zlepšenie dostupnosti tejto služby pre tunajších obyvateľov. Dávid Furcoň: “V rámci pôsobnosti zastrešuje nový úrad všetky zamagurské obce a mesto v kežmarskom okrese, čiže Červený Kláštor, Lechnica, Majere, Spišská Stará Ves a časť Lysá nad Dunajcom, ďalej Havka, Matiašovce, Zálesie, Spišské Hanušovce, Jezersko, Reľov, a tiež Veľká Franková, Malá Franková a Osturňa. Spolu je to 12 obcí a jedno mesto, a zároveň to je 15 katastrálnych území. Doteraz spadali všetky vyššie uvedené obce a mesto pod Spoločný stavebný úrad miest a obcí okresu Kežmarok. Odčlenením stavebného úradu sa zjednoduší podávanie žiadostí všetkým vlastníkov nehnuteľností v Zamagurí, pretože už nebudú musieť cestovať do Kežmarku, ale všetko vybavia priamo v kancelárii č. 21 na druhom poschodí Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi.”

Sídlo úradu v Spišskej Starej Vsi má riešiť predovšetkým praktickú stránku veci. Služba sa stáva dostupnejšou a jednotlivé konania už nebudú prebiehať na pôde okresného mesta, ale práve v Spišskej Starej Vsi, čo je pre tunajších obyvateľov nesporným prínosom. Ing. Furcoň: “Všetky formálne úradné úkony prebiehali v Kežmarku a každý dokument, vydaný stavebným úradom, bol podpísaný príslušným štatutárnym zástupcom obce. Zároveň musia byť všetky dokumenty doručené účastníkom konania, a tak v tomto prípade prevažne u obyvateľov Zamaguria, dochádzalo k nepraktickému presunu administratívy na trase Zamagurie – Kežmarok. Vďaka novozriadenému stavebnému úradu priamo v Spišskej Starej Vsi budú mať nielen občania Zamaguria, ale aj samotní štatutárni zástupcovia, zjednodušenú prácu a menej cestovania.”

Stavebný úrad rieši všetky druhy konaní a reaguje na žiadosti, ktoré sú podané v súlade so

stavebným zákonom. “Pre zjednodušené pochopenie čitateľom, sa jedná o územné konania, stavebné konania, zlúčené územné a stavebné konanie (v prípade jednoduchých stavieb), ďalej dodatočné povolenie, kolaudácie, predĺženie lehoty výstavby, ale aj predĺženie platnosti rozhodnutia, a tiež výkonu štátneho stavebného dohľadu, pasportizácie stavieb, priestupkových konaní a iných úkonov. Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác ostávajú naďalej v kompetencií mesta a obcí, nakoľko celú agendu stavebného úradu zastrešuje jedna osoba.”

Zaujímalo nás, či stavebný úrad, okrem zákonom stanovených činností, môže poskytovať aj konzultačnú, či poradenskú aktivitu. Stavebný zákon a princípy spolunažívania vo verejnom priestore s ohľadom na výstavbu totiž prinášajú aj zložité situácie, v ktorých sa nemusí každý občan dobre orientovať. K tomu Ing. Furcoň uvádza: “Osobne som sa stretol s rôznym prístupom pracovníkov stavebných úradov. Sú takí, ktorí radšej listinne odpovedali žiadateľovi, že podal zlú žiadosť a má sa riadiť iným paragrafom, akoby povedali dve vety a usmernili žiadateľa. No zároveň sú aj… (celé znenie článku nájdete v tlačenom vydaní.)

Ilustračné foto: FREEPIK.COM

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.