Zamagurie sa lúči s dlhoročnou lekárkou, MUDr. Dášou Kostkovou

od | mar 10, 2022 | Nezaradené | 0 komentárov

V stredu, 2. marca 2022, zomrela vo veku 80 rokov, po krátkej a ťažkej chorobe, lekárka MUDr. Dáša Kostková. Zamaguriu venovala desaťročia svojej lekárskej starostlivosti. Niekoľko generácií si ju bude navždy pamätať ako svoju detskú lekárku. Väčšinu svojho života prežila so svojím manželom Igorom, taktiež lekárom, v Spišských Hanušovciach.  

Narodila sa 24. mája 1941 v Hanušovciach nad Topľou. Detstvo a mladosť prežila v Podolínci, kde plnila povinnú školskú dochádzku. Strednú školu – Gymnázium v Kežmarku ukončila maturitnou skúškou. Na svoje budúce povolanie sa pripravovala na Lekárskej fakulte v Brne, ktorú ukončila v roku 1964 so špecializáciou – pediatrička. Úvodnú prax detskej lekárky začala v nemocnici v Starej Ľubovni, neskôr v Kežmarku. Tu sa spoznáva s budúcim manželom Dr. Igorom Kostkom, s ktorým spája svoj život sobášom v roku 1969. V tom roku prichádza do obce Spišské Hanušovce, aby tu v zdravotnom stredisku, v detskej ambulancii, priblížila zdravotnú službu našim mamičkám a ich ratolestiam. V roku 1970 sa im narodila jediná dcéra Elenka. V roku 1971 odchádza do Košíc, aby tu pokračovala v práci ako obvodná detská lekárka, neskôr ako riaditeľka Detského domova a napokon ako zástupkyňa primára v Detskej nemocnici. V roku 1994 sa rozhodla vrátiť do Zamaguria. Otvára si súkromnú detskú ambulanciu v Zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi, ktorú prevádzkovala až do roku 2019. Rozlúčka s pani Kostkovou sa uskutoční v sobotu, 12. 3. 2022 o 13:00 vo farskom kostole v Spišských Hanušovciach. (zdroj: Obec Spišské Hanušovce)

Česť jej pamiatke. 

 

Objednajte si predplatné na rok (20€ v Zamagurí a 25€ celé Slovensko) ihneď - stačí vyplniť formulár.